Çalışma Prensipleri


Yönetim Yaklaşımı

Sorumluluk ve Şeffaflık:

Öz değerlerimiz tevazu, insana saygı, halka yakınlık, sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetişimi gerçekleştirmek.

İnovasyon :

Marka, patent, teknoloji, tasarım, bilişim ağı, fikri ve sınai mülkiyet alanlarında kalıcı üstünlükler yaratmak.

Aktif Katılımcılık :

Karar süreçlerinde katılım ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımı oluşturmak.

Stratejik Yaklaşım :

Bugünkü işlerimizi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceğimizi planlamak.

Megacell Enerji Bizimle İletişim Kurmaktan Lütfen Çekinmeyin.